(1)
Kruithof, B. J.M. Van Der Linde, Werkelijk, Ik Kan Alles. Werkers in Kerkelijke Arbeid in De Nederlandse Hervormde Kerk 1945-1966. BMGN-LCHR 1997, 112, 463-464.