(1)
Damen, L. P. Grimm, Heeren in Zaken. De Kamer Rotterdam Van De Verenigde Oostindische Compagnie. BMGN-LCHR 1996, 111, 244-245.