(1)
Deursen, A. van. A.P.F. Wouters, Nieuw En Ongezien. Kerk En Samenleving in De Classis Delft En Delfland 1572-1621, I, De Nieuwe Kerk; P.H.A.M. Abels, Nieuw En Ongezien. Kerk En Samenleving in De Classis Delft En Delfland 1572-1621, II, De Nieuwe Samenleving. BMGN-LCHR 1996, 111, 235-237.