(1)
Damen, L. W.F.V. Vanthoor, De Europese Monetaire Eenwording in Historische Perspectief. BMGN-LCHR 1996, 111, 109-110.