(1)
Akveld, L. P. Hovart, 150 Jaar Zeevisserijbeheer 1830-1980. Een Analyse Van Normatieve Bronnen. BMGN-LCHR 1996, 111, 108-109.