(1)
Vries, O. De Vrijzinnig-Democratische Bond Als Factor in De Nederlandse Politiek (1917-1933). BMGN-LCHR 1973, 88, 444-469.