(1)
Gabriëls, A. S.W. Verstegen, Gegoede Ingezetenen. Jonkers En geërfden Op De Veluwe Tijdens Het Ancien régime, Revolutie En Restauratie (1650-1830). BMGN-LCHR 1990, 105, 632-634.