(1)
Huizinga, J. J.B.J. Koelman, Kosten Van Verzuiling. Een Studie over Het Lager Onderwijs. BMGN-LCHR 1990, 105, 622-623.