(1)
Eyck van Heslinga, E. van. H. Kaptein, Het Schermereiland. Een Zeevarend Plattelandsgebied 950-1800. BMGN-LCHR 1990, 105, 615-616.