(1)
L. Stilma, De School Met Den Bijbel in Historisch-Pedagogisch Perspectief. Ontstaan En Voortbestaan Van Het Protestants-Christelijk Lager Onderwijs in Nederland. BMGN-LCHR 1989, 104 (2), 285-286. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.3095.