(1)
Booy, E. de. L. Stilma, De School Met Den Bijbel in Historisch-Pedagogisch Perspectief. Ontstaan En Voortbestaan Van Het Protestants-Christelijk Lager Onderwijs in Nederland. BMGN-LCHR 1989, 104, 285-286.