(1)
Herwaarden, J. van. A.H. Bredero, Christenheid En Christendom in De Middeleeuwen. Over De Verhouding Van Godsdienst, Kerk En Samenleving. BMGN-LCHR 1988, 103, 248-250.