(1)
Broeze, F. Ph.M. Bosscher, Tot Een Rechtschapen En Kloek Zeeman Toe Te Rusten. 1785-1985. Tweehonderd Jaar Kweekschool Voor De Zeevaart En Hogere Zeevaartschool Amsterdam. BMGN-LCHR 1987, 102, 295-297.