(1)
Wee, H. van der. Aantekening Bij Leo Noordegraafs Hollands Welvaren En Bij De Aansluitende Discussie Tussen De Auteur En Jan De Vries. BMGN-LCHR 1987, 102, 252-258.