[1]
1985. T. Meijknecht, Bartholomeus van Maastricht (†1446), monnik en conciliarist, met een inventarisatie van zijn nagelaten geschriften en een kritische uitgave van het traktaat ’Victus modestia’. BMGN - Low Countries Historical Review. 100, 1 (Jan. 1985), 100–101. DOI:https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.2553.