[1]
Jong, C. de 2006. A.A. van der Woerdt, Werken zolang het dag is. Jacqueline Cornélie van Andel-Rutgers (1874-1951) gereformeerd zendelinge in Midden-Java. BMGN - Low Countries Historical Review. 121, 3 (Jan. 2006), 540–542. DOI:https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.6495.