[1]
Vries, O. 1975. K. Huisman, It libben fan Gerrit Roorda. Opskreaun troch Kerst Huisman<br/>Klaver, I., Herinneringen van een friese landarbeider. Enkele opgetekende zaken uit het jongste verleden tot 1925. BMGN - Low Countries Historical Review. 90, 2 (Jan. 1975), 311–314. DOI:https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.1887.