[1]
Cloet, M. 1975. J. Roegiers, De oprichting en de beginjaren van het bisschoppelijk seminarie te Gent (1569-1623). BMGN - Low Countries Historical Review. 90, 2 (Jan. 1975), 296–297. DOI:https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.1880.