[1]
Bijl, M. van der 1995. S. Groenveld, Evidente factiën in den staet. Sociaal-politieke verhoudingen in de 17e-eeuwse Republiek der Verenigde Nederlanden; M. van Gelderen, Op zoek naar de Republiek. Politiek denken tijdens de Nederlandse opstand (1555-1590); A. Huisman, J. Koppenol, Daer compt de lotery met trommels en trompetten! Loterijen in de Nederlanden tot 1726; W. van Nispen, De Teems in brant. Een verzameling teksten en afbeeldingen rond de Tweede Engelse zeeoorlog (1665-1667). BMGN - Low Countries Historical Review. 110, 1 (Jan. 1995), 106–108. DOI:https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.3965.