[1]
Vermeer, M. 2022. Bram Caers, Vertekend verleden. Geschiedenis herschrijven in vroegmodern Mechelen (1500-1650); Lisa Demets, Onvoltooid verleden. De handschriften van de Excellente Cronike van Vlaenderen in de laatmiddeleeuwse Vlaamse steden. BMGN - Low Countries Historical Review. 137, (Aug. 2022). DOI:https://doi.org/10.51769/bmgn-lchr.12762.