Return to Article Details J.C. Blomhoff, F.R. Effert, M Forrer., De hofreis naar de shogun van Japan. Naar een persoonlijk verslag van Jan Cock Blomhoff, Effert, F. R., Forrer, M., ed.; M. Keblusek, Japansch magazijn. Japanse kunst en cultuur in 19de-eeuws Den Haag; L. Blussé, W. Remmelink, I. Smits, Bridging the divide. 400 Years The Netherlands-Japan; L.A. van Gasteren, In een Japanse stroomversnelling. Berichten van Nederlandse watermannen, rijswerkers, ingenieurs, werkbazen, 1872-1903; E. Kaempfer, De beschryving van Japan, behelsende een verhaal van den ouden en tegenwoordigen staat en regeering van dat ryk ... benevens eene beschryving van het koninkryk Siam Download Download PDF