Return to Article Details C. Blankestijn, Kerkvoogden in verzet. De Leersumsche quaestie 1920-1940<br/>C. Blankestijn, God in Leersum. Van 'Gereformeerde kerk' naar Hervormde gemeente 1699-1999 Download Download PDF