Return to Article Details H. Verbeet, 'Die langs de straat slenteren en niets doen'. Verplichte tewerkstelling te Maastricht 1936-1954; H. Kleinjan, Herstel of vernieuwing? Continuïteit en discontinuïteit in de Maastrichtse vakbeweging 1930-1950; I. Jeunhomme, 'Veer kinne doen wat veer wille, veer blieve toch de asocialen'. Onmaatschappelijkheidsbestrijding en heropvoeding in Maastricht, 1945-1963; A. van der Stel, Gezondheidstoestand te Maastricht 1930-1950. Krisis, bezetting, wederopbouw; P.P. Jansen, Van beschermelingen tot actief deelnemende jongeren. Continue pedagogische vernieuwing in jeugdzorg en vormingswerk in Maastricht 1935-1955; J. Egberts, Zelfwerkzaamheid als vormingsmethode voor werkende jongeren. Katholieke arbeidersjeugdbeweging in Maastricht 1930-1950 Download Download PDF